Storingen, service en onderhoud

Storingen, service en onderhoud

Meld een storing

Als klant kunt u altijd een beroep doen op onze medewerkers van de technische dienst om problemen te verhelpen. Wilt u een probleem melden? Bel dan met onze technische dienst, via telefoonnummer (020) 592 31 31.

Meld een storing

Technisch Service Abonnement

Sluit een Technisch Service Abonnement af en vermijd extra kosten

Een aantal zaken valt onder onze standaard service. Voor alles daarbuiten kunt u een Technisch Service Abonnement (TSA) afsluiten. Zo vermijdt u of degene waarvoor u het aanvraagt onverwachte kosten. Deze abonnees krijgen bijvoorbeeld geen voorrijkosten à € 86,17 of arbeidsloon doorberekent en profiteren van:

  • Hulp bij storingen ontstaan door onjuist of onzorgvuldig gebruik;
  • Het afleveren en programmeren van een nieuwe zender (excl. kosten voor de nieuwe zender);
  • Het opnieuw aansluiten van de apparatuur na verhuizing of wijziging van telefoon- of internetprovider. 

Kosten die gemaakt worden door het gebruik van materialen, het oplossen van problemen door de overstap naar digitale telefonie of het eventueel wijzigen of retourneren van sleutels vallen buiten dit abonnement.  

Nu afsluiten