‘ATA heeft het certificaat voor het ketenkeurmerk personenalarmering 3.0.

alarmering-buiten.jpg

 

Met dit kwaliteitskeurmerk maken alle betrokkenen in de keten van persoonsgebonden alarmeringsdiensten, waaronder leveranciers, installateurs, zorgcentrales, alarmopvolgers en aanbieders, gebruik van een leidend procesmodel. Hierdoor worden processen geoptimaliseerd en kwaliteit gewaarborgd, wat resulteert in de hoogst mogelijke betrouwbaarheid voor de eindgebruiker. ATA mag zich met trots de enige organisatie in Nederland noemen met een 3.0 certificering op 4 rollen, namelijk: aanbieder, installateur, zorgcentrale én alarmopvolging. Ook zijn wij de eerste in Nederland met een 3.0 certificering voor alarmopvolging. Een mooi resultaat, waar wij erg trots op zijn!